top of page

Üçüncü Taraflarla Güvenli Veri Paylaşımı

Verileri harici kurumlar veya kişilerle güvenli bir şekilde paylaşmak için tamamen güvenli bir tampon bölge oluşturmanıza olanak tanır.
secure3rd_masked.png
-    Veri paylaştığınız veya aldığınız üçüncü tarafları ağınıza dahil etmenize gerek yoktur.
-    Kurumsal ağınız ile veri paylaştığınız veya aldığınız güvenli tampon bölgeler arasında fiziksel izolasyon sağlar.
-    Güvenlik duvarı ve benzeri çözümlerin yazılım veya konfigürasyon hatalarından doğabilecek riskleri ortadan kaldırır.
-    Hem gerekli verileri paylaşabilir hem de paydaşlarınızın güvenlik risklerinin üzerinizdeki etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz.
Specs

Nasıl çalışır?

secure3rd1.jpg

Kurumsal ağınızdan tek yönlü olarak veri alır ve VPN ile üçüncü kişi/paydaşlarınızın bağlı olduğu ağa aktarır.

secure3rd2.jpg

Paydaşlar tampon bölgeden veri alabilirken, fiziksel izolasyon sayesinde kurumsal ağınız için herhangi bir tehdit oluşturmazlar.

secure3rd3.jpg

Kontrollü veri paylaşımını sağlayarak güvenlik risklerini ortadan kaldırır.

How does it work?
bottom of page