top of page
automation0.png

Otomasyon

Üretim sistemlerinde artan teknoloji kullanımı ile oluşabilecek tehditlerin önüne geçer.
automation_masked.png
Üretimde otomasyon teknolojilerinin kullanımı giderek artmakta ve üretim artık tam otomatik sistemlerle gerçekleştirilmektedir. Rekabet koşullarına ve kalite gereksinimine ayak uydurabilmek için teknoloji ile gelişen üretim anlayışı pek çok avantajı beraberinde getirse de güvenlik açıklarına karşı korumasız kalabilmekte ve tehditlere karşı açık bir yapı ortaya çıkabilmektedir. Güvenlik açıklarından dolayı üretimde oluşabilecek her türlü aksamanın önüne geçebilmek için üretim tesislerine özel çözümler üretiyor ve risklerin önüne geçiyoruz.
Specs

Neler sunuyoruz?

SCADA/EKS sisteminin IT ağına veri göndermesini sağlarken, IT ağından SCADA sistemine gelebilecek olası tehditleri engeller.

Saldırılara ve manipülasyonlara karşı operasyonlarınızın mutlak korunmasını sağlar.

İzole edilmiş ağ için operasyonel verilere gerçek zamanlı erişim sağlarken, açık ağlardan kaynaklanan tehditlere karşı korur.

Tek yönlü iletim ile kritik şebekelere güvenli görünürlük sağlar.

Sahadaki ve operasyonel ortamdaki sensörlerin SCADA/EKS sistemine tek yönlü veri iletilmesini sağlar.

SCADA/EKS sistemlerinizin kontrol ve izleme amacıyla birbirinden ayrı ve izole şekilde çalıştırılmasını sağlar.

What do you get
bottom of page