top of page
logdata0.jpg

Log Verilerinin İletimi

Log kayıtlarının ağlar arası iletimini sağlar ve güvenli bir şekilde saklar.
logdata_masked.png
- Farklı ağlarda bulunan sistemlerinizin log kayıtlarının tek bir yerde tutulmasını sağlar.
- Günlük kayıtlarınızı yalıtılmış ve erişilemeyen korumalı bir ortamda saklamanıza olanak tanır.
- İzleme birimlerinizi ve operasyonel ağınızı birbirinden izole tutarken, SOC biriminizin veya harici hizmet noktanızın belirttiğiniz kayıtları görüntülemesine olanak tanır.
- SIEM/SOAR/SOC sistemleri ile entegre çalışır.
- Farklı ağlardan gelen olayları tek bir ortamda görüntüleyerek durumsal farkındalığınızı artırır.
Specs

​Nasıl çalışır?

logdata1.png

Log kayıtlarınızı yalıtılmış ve erişilemeyen bir alanda güvence altına alır.

logdata2.png

İzleme birimleriniz ile operasyonel ağınızı birbirinden izole eder.

logdata3.png

SIEM/SOAR/SOC sistemleri ile entegre çalışır.

How does it work?
bottom of page